Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.
Psychoterapeuta
pro@remedis.pl
+48 56 477 90 11
Miejsce przyjmowania:
Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego REMEDIS PRO
Joanna Szklarska
psychoterapeuta

psycholog, psychoterapeuta

Obszary specjalizacji:

  • terapia indywidualna osób dorosłych (m.in. zaburzenia lękowe, depresyjne, psychosomatyczne)
  • terapia grupowa
  • terapia rodzinna
  • terapia par

Pracuje w podejściu eklektycznym (łączy myślenie psychodynamiczne, systemowe, humanistyczne).

Magister psychologii, ukończyła także 4-letnie Podyplomowe Studium w zakresie psychoterapii w nurcie systemowym w Centrum Edukacji i Doradztwa Psychologicznego MABOR w Warszawie, realizowanym we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu terapii i diagnozy klinicznej. Obecnie szkoli się w metodzie psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie.

Odbyła staże w :

  • Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie- kurs Psychoterapia Praktyczna, 2013
  • Klinice Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Dzieci i Młodzieży, 2012
  • Oddziale Zaburzeń Lękowych i Afektywnych Katedry i Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, 2007
  • Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego w Toruniu na oddziale Dzieci i Młodzieży, 2005

Pracuje na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych  NZOZ REMEDIS, prowadzi terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną oraz grupową w trybie ambulatoryjnym. Ma doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy, które zdobyła prowadząc grupę wsparcia dla ofiar doznających przemocy w rodzinie oraz telefonicznym pogotowiu dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”.

Swoją pracę poddaje superwizji u mgr Danuty Mazgaj (Katedra Psychoterapii CM UJ w Krakowie), mgr Marii Kiryło i mgr Wiesława Talara. Posiada status Osoby Ubiegającej się o Uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W Ośrodku REMEDIS zajmuje się również kooordynowaniem staży, w tej sprawie należy się kontaktować pod adresem mailowym joanna.szklarska@pro-remedis.pl

Interesuje się muzyką klasyczną, śpiewem chóralnym, lubi żeglarstwo, jogę, nordic walking, przyrodę i poznawanie ludzi. Nieustannie planuje podróże.

OPINIE OD PACJENTÓW
Toruński Klub Kolarski Pacific z przyjemnością rekomenduje REMEDIS jako profesjonalny ośrodek rehabilitacji zarówno dla sportowców wyczynowych, jak i amatorów. Fachowy personel oraz miła obsługa to standard, do którego przyzwyczaili nas pracownicy Remedisu.
TORUŃSKI KLUB KOLARSKI „PACIFIC” Prezes - Leszek Szyszkowski
Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]