Odzyskaj mobilność
obszary naszych działań
Pozbądź sie bólu, zadbaj o własne zdrowie i kondycję fizyczną.
Zabezpiecz zdrowie
profilaktyka w fizjoterapii
Zadbaj o swoją sylwetkę i pozbąć się nadmiernej masy ciała.
FIZJOTERAPIA
Trzymaj się prosto
diagnoza i terapia
Dopasuj program terapeutyczny dostosowany do twojej postawy.
Wspieramy aktywnych
fizjoterapia w sporcie
Pełna diagnostyka i konsultacje.

Ośrodek Rehabilitacji NZOZ
Remedis Sp. z o.o.

ul. Plac 18 Stycznia, 87-100 Toruń
teklefon: +48 56 654 93 70
e-mail: kontakt@remedis.pl

Ośrodek czynny poniedziałek - piatek: 07:00 - 18:00
Rejestracja w ramach NFZ poniedziałek - piatek: 8:30-13:00 / wtorek do 16:00
Koordynator Działań Ośrodka: Dobrosława Gawińska i Ewa Jeżewska

Nr konta bankowego:
NZOZ REMEDIS sp. z o.o.
Plac 18 Stycznia 4
87-100 Toruń
NIP 956-21-58-194
mBank 35 1140 2004 0000 3702 7892 2211


 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  NZOZ Remedis sp. z o.o., 87-100 Toruń, Plac 18 Stycznia 4, NIP 9562158194, REGON 340052367, KRS 0000238772

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@remedis.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.remedis.pl

4)      Administrator monitoruje Pani/Pana aktywności na stronie internetowej www.remedis.pl  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Informujemy także, że w celu wyłączenia śledzenia aktywności na naszej stronie internetowej, ma Pan/Pani prawo skorzystać z: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.remedis.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia.

5)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podwykonawcy w zakresie usług związanych z marketingiem, w tym z opracowaniem strony internetowej www.remedis.pl oraz Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. Wskazani odbiorcy są zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania danych osobowych

6)      Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach działań z dostawcami usług: Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel

7)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody lub ustania celów biznesowych Administratora

8)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

9)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

10)  podanie danych osobowych jest dobrowolne

 

Z poważaniem

Administrator Danych Osobowych


 

Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]