Odzyskaj mobilność
obszary naszych działań
Pozbądź sie bólu, zadbaj o własne zdrowie i kondycję fizyczną.
Zabezpiecz zdrowie
profilaktyka w fizjoterapii
Zadbaj o swoją sylwetkę i pozbąć się nadmiernej masy ciała.
FIZJOTERAPIA
Trzymaj się prosto
diagnoza i terapia
Dopasuj program terapeutyczny dostosowany do twojej postawy.
Wspieramy aktywnych
fizjoterapia w sporcie
Pełna diagnostyka i konsultacje.

Trzymaj się prosto – diagnostyka i terapia wad postawy

Współczesny styl życia - ograniczenie aktywności ruchowej lub jej całkowity brak, wadliwe ergonomicznie stanowiska do nauki i pracy oraz coraz większy procentowy odsetek czasu spędzanego w warunkach niekorzystnych dla naturalnego rozwoju naszego organizmu sprzyjają powstawaniu licznych dysfunkcji narządu ruchu. Zmiany te w oczywisty sposób dotyczą także młodego pokolenia, a konsekwencje w postaci wad postawy u dzieci i młodzieży to obecnie bardzo ważny problem społeczny.  Statystyki dotyczące częstości występowania zaburzeń w statyce ciała u dzieci w naszym kraju są bardzo niepokojące. Według różnych danych ponad połowa z nich ma wady postawy ciała. W praktyce oznacza to, że dzieci te wymagają zwiększonej opieki i działań profilaktyczno – leczniczych.

W stworzonym przez Ośrodek Rehabilitacji Remedis Laboratorium Badania Wad Postawy opracowujemy i wdrażamy kompleksowe programy profilaktyki i terapii u dzieci zagrożonych wadami postawy.

Oferujemy badania scrinningowe w zakresie wad postawy:

  • w Ośrodku Rehabilitacji Remedis
  • w szkołach
Krok I:  Diagnoza
Podstawę każdego dobrze dobranego programu terapeutycznego stanowi dokładna i rzetelna diagnoza. W realizowanym przez Ośrodek Programie wykonujemy ją przy użyciu najnowocześniejszej aparatury do komputerowej oceny postawy ciała oraz stóp. Badania są całkowicie nieinwazyjne a ich duża dokładność pozwala na zauważenie wad w początkowym etapie ich rozwoju.
 
Komputerowe badanie pleców
Dzięki specjalnemu systemowi optycznemu komputer wyznacza trójwymiarowy obraz pleców (tzw. mapę warstwicową) i dokładnie analizuje ponad 50 parametrów w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Urządzenie pozwala wychwycić wszelkie asymetrie w budowie ciała a dokładność pomiaru daje możliwość zauważenia pierwszych, niewidocznych jeszcze gołym okiem cech skrzywień.
 
Komputerowe badanie stóp
Pozwala na ocenę stanu wysklepienia podłużnego, ocenę kąta koślawości palucha, kąta szpotawości palca oraz obserwację sfer nośnych, dzięki czemu można stwierdzić prawidłowość rozłożenia sił nacisku oraz stwierdzić ewentualne nieprawidłowości w ukształtowaniu stopy.

Krok II: Konsultacje fizjoterapeutyczne
Oprócz badania komputerowego proponujemy również dodatkowe konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży u których wykryto znaczne odchylenia w statyce ciała. Konsultacje takie pozwalają na pogłębioną diagnozę oraz wprowadzenie indywidualnego programu terapii, jak również w uzasadnionych wskazaniach użycie zaopatrzenia ortopedycznego w postaci gorsetu. 

Krok III: Terapia
W leczeniu wad postawy u dzieci i młodzieży nasi terapeuci wykorzystują:

  • trójpłaszczyznową korekcję skolioz metodą Schroth
  • metodę FITS (Funkcjonalną Indywidualną Terapię Skolioz)
  • metodę Bobath

Wdrażamy również kompleksowe programy profilaktyczne i lecznicze zapraszając do współpracy przedszkola i szkoły z naszego miasta i regionu. W trosce o najwyższą jakość naszych usług dzielimy nasze działania na:

  • prewencyjne - grupowa gimnastyka ogólnorozwojowa dla dzieci i młodzieży prowadzona na terenie szkoły czy przedszkola (dla dzieci bez zaburzeń w statyce ciała)
  • lecznicze - indywidualna gimnastyka korekcyjna prowadzona w Ośrodku Rehabilitacji Remedis (w przypadku stwierdzonej wady)

Metodologia taka pozwala na optymalne i co ważne skuteczne postępowanie terapeutyczne, z jednej strony, z drugiej zaś na propagowanie stylu życia opartego na ruchu, który stanowi ważny element w rozwoju każdego dziecka.

Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]