Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.
13 maj 2019
Oferta pracy
Nawiążemy współpracę z psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: pro@remedis.pl
Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]