Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.
03 / 03 / 2020
Nabór do popołudniowych grup psychoterapeutycznych

Trwa nabór do  grup psychoterapeutycznych, których spotkania odbywają się raz w tygodniu, w godzinach 18-20. Zapraszamy do grup, które będą się odbywać w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. Grupy rozpoczną się od września 2020 i będą trwały 10 miesięcy do czerwca 2021 roku. Grupy działają w ramach Poradni Psychologicznej i są finansowane przez NFZ. 

Zachęcamy do uczestnictwa osoby borykające się z problematyką lękową, nerwicową, depresyjną, trudnościami w relacjach społecznych, które chciałyby doświadczyć pracy w grupie. Uczestnictwo w psychoterapii indywidualnej nie stanowi zazwyczaj przeciwskazania do podjęcia psychoterapii grupowej.

Jak pokazują badania psychoterapia grupowa jest bardzo skuteczną formą pracy terapeutycznej.

Przyjęcie do grupy odbywa się po konsultacji psychologicznej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z ośrodkiem. O przyjęciu do grup decyduje kolejność zgłoszeń oraz zakwalifikowanie do tego typu formy leczenia. Kwalifikacje do grup rozpoczną się od lipca 2020 roku.

Ostatnie wolne miejsca do popołudniowych grup terapeutycznych
Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]