Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.
23 / 09 / 2020
„Tylko dla mężczyzn”

Laboratorium Psychoedukacji i REMEDIS PRO zapraszają do udziału w zaawansowanej grupie psychoterapeutyczno-rozwojowej „Tylko dla mężczyzn” w dniach 9-14 października 2020 w Rzucewie w pobliżu Gdańska.

Grupa przeznaczona jest dla mężczyzn, którzy chcą lepiej zrozumieć siebie, w szczególności swój sposób funkcjonowania w życiu, związkach, pracy.

Emocjonalne doświadczenie spotkania z innymi mężczyznami, pogłębiona refleksja, informacje zwrotne, a także wspólny wysiłek fizyczny dają możliwość przyjrzenia się przeżywanym dylematom, sposobom budowania relacji oraz rozpoznaniu leżących u ich podłoża nieświadomych założeń i konfliktów.

Mężczyźni często wyrażają się i sprawdzają w działaniu. Dlatego ważną częścią grupy są wspólne ćwiczenia fizyczne. Ich celem jest pogłębienie świadomości siebie, swoich potencjałów, możliwość współdziałania oraz konfrontacji z innymi, doświadczenie własnej siły, ale też ograniczeń w bezpiecznej przestrzeni grupy. Zajęcia przeznaczone są również dla mężczyzn, którzy nie uważają się za sprawnych fizycznie.

Aby wziąć udział w grupie, konieczne jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • udział w Grupie Otwarcia® lub Grupie zaawansowanej;
  • ukończenie psychoterapii indywidualnej bądź grupowej prowadzonej przez psychoterapeutę posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (jeśli osoba zainteresowana udziałem w grupie „Tylko dla mężczyzn” jest aktualnie w terapii, zgodę na udział w wyjeździe musi wyrazić jej psychoterapeuta);
  • odbycie dwóch konsultacji z osobą wskazaną przez Laboratorium Psychoedukacji.

 

Prowadzący: Paweł Pilich, Tomasz Jarmuż

Termin: 9-14.10.2020 w Rzucewie w rejonie Gdańska 

Koszt: 980 złotych + opłata za pobyt w ośrodku

Informacje i zapisy:  
tel: 22 617 61 64
      22 616 13 72
      501 201 490
e-mail: lps@lps.pl 

https://www.lps.pl/psychoterapia-grupowa/aktualne-grupy-wyjazdowe/grupy-zaawansowane-wyjazdowe/zaawansowana-grupa-psychoterapeutyczno-rozwojowa-tylko-dla-mezczyzn/

Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]