Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.
04 / 02 / 2021
Terapia online, gdy tradycyjna wizyta jest niemożliwa

Pomoc psychologiczna online to szansa na uzyskanie profesjonalnej pomocy psychologa w sytuacji, gdy nie ma możliwości odbycia tradycyjnej wizyty w gabinecie.

Do takich sytuacji należą m.in:

  • konieczność pozostawania w izolacji w związku z pandemią,
  • choroba/niepełnosprawność utrudniające poruszanie się,
  • trudny dostęp do gabinetu psychologicznego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • pobyt za granicą itp.

Konsultacja psychologiczna jest pierwszym krokiem do rozpoznania i przyjrzenia się doświadczanym problemom oraz uzyskaniu wsparcia, a także może być wstępem do psychoterapii lub leczenia psychiatrycznego.

Kto może skorzystać z pomocy psychologicznej online?
Każdy, kto boryka się z trudnościami natury psychologicznej (np. lęk, depresja,problemy osobiste i/lub zawodowe, problemy w relacjach międzyludzkich, kryzysyżyciowe itp.).

Co jest potrzebne, aby odbyć konsultację psychologiczną online?
Konsultacja psychologiczna online odbywa się za pomocą wideorozmowy, w związku z tym należy zadbać o dobrą jakość łącza internetowego oraz kamery i głośników. Bardzo ważne jest dyskretne, ciche miejsce, które da możliwość prowadzenia swobodnej rozmowy. Istotne, aby mieć poczucie, że żadna osoba postronna nie słyszy rozmowy.

Dodatkowe informacje:

  • Konsultacja psychologiczna online trwa 50 min,
  • W celu umówienia wideorozmowy, należy skontaktować się z rejestracją Ośrodka +48 668 476 791 i ustalić dogodny termin,
  • Przed spotkaniem online należy dokonać opłaty na konto Ośrodka oraz przesłać potwierdzenie na adres e-mail Ośrodka pro@remedis.pl,
  • Na adres emailowy zostanie wysłany link do spotkania online, który trzeba otworzyć o ustalonej godzinie, dzięki któremu nastąpi połączenie.
 
Więcej informacji: pro@remedis.pl | +48 668 476 791
Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]