Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.
16 / 06 / 2021
Wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieżyOśrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży zaprasza do udziału w wakacyjnym cyklu warsztatów, finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Warsztaty autoprezentacji

Prowadzący: Maciej Krysak - psycholog, psychoterapeuta
Współpraca: Piotr Ciesielski - socjolog, copywriter

Termin: każdy poniedziałek (od 28 czerwca do 30 sierpnia), godz. 17.00-18.30


Na poniedziałkowe zajęcia zapraszamy młodzież wkraczającą w wiek dorosły. Dołącz do nas, jeśli chcesz:

 • popracować nad swoją autoprezentacją,

 • poprawić swoje relacje z rówieśnikami i sposób funkcjonowania w grupach,

 • dowiedzieć się, jak jesteś odbierany(-a) przez innych ludzi,

 • poprawić swoje umiejętności wyrażania emocji.


Zajęcia podzielone są na dwa bloki tematyczne:

 1. Blok pierwszy poświęcony jest zagadnieniom autoprezentacji - będziemy zajmować się tym, jak uczestnicy prezentują się w nowych sytuacjach, w jaki sposób wchodzą w kontakt z innymi ludźmi, jak się wtedy zachowują i jak są przez inne osoby odbierani.

 2. Blok drugi obejmuje kwestie ekspresji emocjonalnej - poruszamy zagadnienia wyrażania uczuć, reagowania na prezentowane przez innych emocje i tego, jak afekty uczestników odbierane są przez inne osoby. 

Zajęcia rozpoczynają się 28 czerwca i będą trwać przez 10 tygodni. 

 


Rozmawiamy bez dramy. Seminarium życzliwości 

Prowadząca: Patrycja Żurawska - psycholog
Współpraca: Piotr Ciesielski - socjolog, copywriter

Termin: każdy wtorek (od 29 czerwca do 31  sierpnia), godz. 17.00-18.30


Warsztaty skierowane są do osób w wieku 13 - 16 lat. Zajęcia podzielone są na 10 spotkań realizowanych w ramach 4 bloków tematycznych:

 1. O komunikacji w relacjach

Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy na temat grupy rówieśniczej i jej wpływu na proces dorastania. Uczestnicy poznają różne rodzaje komunikacji oraz nabędą kompetencje radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych związanych z funkcjonowaniem grupy.

 1. O złości bez złośliwości

Warsztaty poświęcone agresji obejmują:

 • zwiększenie wiedzy na temat przyczyn występowania przemocy,

 • wskazanie metod radzenia sobie z gniewem bez użycia przemocy,

 • omówienie zagadnień związanych z przemocą seksualną i cyberprzemocą

 1. O dojrzewaniu cielesnym i emocjonalnym

Warsztat poświęcony jest kwestiom dorastania, związanym z nim zmianom, jakie zachodzą w ciele oraz emocjom, jakie temu towarzyszą. Celem zajęć jest wsparcie uczestników w nabraniu pozytywnego stosunku do własnego ciała oraz zwiększenie ich samoświadomości.

 1.  O tym, jak być dobrym dla siebie

Ostatni blok zajęć obejmuje problematykę samowiedzy i samowspółczucia. Celem warsztatów jest wzmocnienie poczucia własnej wartości i rozwój technik uważności uczestników. 

Podczas warsztatów uczestnicy będą pracować w grupie, indywidualnie oraz podejmować dyskusje grupowe.

 

 

Emocje są spoko. O twórczym i emocjonalnym dorastaniu

Prowadząca: Karolina Radomska-Babiuch - psycholog
Współpraca: Joanna Zabłocka - instruktor zajęć muzyczno-rytmicznych

Termin: każda środa (od 30 czerwca do 25 sierpnia) godz. 16.00-17.30


Zajęcia o charakterze terapeutycznym są skierowane do dzieci w wieku 10 - 13 lat i mają na celu:

 • kształtowanie kompetencji emocjonalnych i społecznych,

 • zwiększanie samoświadomości dzieci,

 • odkrywanie własnych mocnych stron i wzmacnianie samooceny,

 • wzmacnianie kreatywności oraz procesów twórczych uczestników.BEZ SPINY. Warsztaty trudnych emocji

Prowadząca: Joanna Piotrowska - pedagog, terapeuta środowiskowy
Współpraca: Joanna Zabłocka - instruktor zajęć muzyczno-rytmicznych

Termin: każdy czwartek (od 1 lipca do 26 sierpnia) godz. 17.00-18.30


Terapeutyczna grupa dla dzieci, które doświadczają:

 • poczucia  złości,

 • poczucia winy lub wstydu,

 • nieumiejętności wyrażania uczuć,

 • niskiego poczucia własnej wartości,

 • agresji ze strony innych.


W jaki sposób możemy pomóc Twojemu dziecku?

 • Nasza grupa zapewnia dzieciom bezpieczną przestrzeń, w której łatwiej jest im rozmawiać na temat tego, czego doświadczyły.

 • Uczestnicy uczą się rozpoznawać swoje uczucia i rozumieć dlaczego ich emocje są ważne.

 • Terapeuci pomagają dzieciom wyrażać złość w bezpieczny sposób.

 • W grupie dzieci uczą się rozpoznawać osoby, którym można ufać i przy których mogą czuć się bezpiecznie.

 • W naszej grupie dzieci mogą zrozumieć, że nie są samotne w swoich doświadczeniach i problemach. 

Psychozabawa to poważna sprawa. Psychoedukacja dla dzieci

Prowadząca: Agnieszka Zielińska - psycholog, pedagog, socjoterapeuta
Współpraca: Joanna Zabłocka - instruktor zajęć muzyczno-rytmicznych

Termin: każdy piątek (od 2 lipca do 27 sierpnia) godz. 16.00-17.30


Na warsztaty dla najmłodszych zapraszamy dzieci w wieku 7 - 9 lat. Na zajęciach psychoedukacyjnych będą zdobywać i ćwiczyć kompetencje społeczne. Poznają techniki dobrej komunikacji i wyrażania emocji.

Program zajęć obejmuje:

 1. Wprowadzenie i wzajemne zapoznanie się uczestników grupy zajęciowej,

 2. Ćwiczenia dobrej i skutecznej komunikacji,

 3. Trening asertywności dla dzieci,

 4. Odczuwanie i wyrażanie podstawowych emocji,

 5. Podsumowanie zajęć. 

 

 

 

 
Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]