Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.
02 / 03 / 2020
Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Jeżeli z trudem opanowujesz stres, często ogarnia Cię lęk i niepokój, masz niską samoocenę lub trudności w funkcjonowaniu społecznym i chciałbyś przeznaczyć czas na pomoc sobie, być może zainteresuje Cię oferta Oddziału Dziennego Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych.

Oddział działa przy Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego REMEDIS PRO (ul. Piastowska 1 w Toruniu, III piętro przychodni Olk-Med) i oferuje trzymiesięczny turnus, który pomaga pacjentom dokonać cennych zmian w życiu. Pobyt jest finansowany przez NFZ. Program terapeutyczny przewiduje: psychoterapię grupową i indywidualną, inne formy terapii wspierającej (praca z ciałem, terapia tańcem i ruchem, technika uważności, relaksacja, psychodrama, psychozabawy) oraz opiekę psychiatryczną. Oddział jest czynny codziennie od godz. 8:30 do 15:00 a pobyt obejmuje codzienne uczestnictwo w wymienionych wyżej zajęciach w godzinach pracy Oddziału.

Zapisy, informacje i kontakt w godzinach 12.00-20.00 : tel. 56 477 90 11, e-mail: pro@remedis.pl.

Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]