Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.
05 / 04 / 2021
Czym jest nurt psychoterapeutyczny

 

Szkoły przygotowujące psychoterapeutów do pracy w zawodzie specjalizują się w zakresie określonego zestawu teorii, metod i technik psychoterapeutycznych. Ten spójny system założeń, siatki pojęciowej i narzędzi pracy nazywa się właśnie nurtem, szkołą, podejściem, systemem lub paradygmatem psychoterapeutycznym.

 

Podczas studium psychoterapii przyszły terapeuta zdobywa wiedzę w zakresie kilku najczęściej stosowanych nurtów, zwykle jednak szkoła specjalizuje się w jednym z nich. Wśród najpopularniejszych znajdują się systemy takie jak np.:

  • nurt psychoanalityczny
  • nurt psychodynamiczny
  • nurt behawioralno-poznawczy
  • nurt humanistyczno-egzystencjalny
  • nurt systemowy
  • ...

 

Szkół psychoterapeutycznych jest oczywiście więcej. Niektóre źródła wyliczają dziesiątki, a inne nawet setki różnych ujęć. W praktyce jednak najczęściej spotyka się psychoterapeutów pracujących w jednym z tych najbardziej popularnych lub łączących metody różnych nurtów. W tym ostatnim przypadku mówi się, że stosują podejście eklektyczne lub inaczej integracyjne.

 

Jakie znaczenie ma wybór nurtu psychoterapeutycznego?

 

Najpopularniejsze nurty są systematycznie badane pod kątem ich skuteczności w leczeniu poszczególnych zaburzeń. Dla przykładu, terapia psychodynamiczna znajduje uniwersalne zastosowanie, choć wymaga pewnej zdolności klienta do autorefleksji. Nurt behawioralno-poznawczy szczególnie sprawdza się w m.in. w leczeniu depresji oraz stanów lękowych i fobii. Większe znaczenie od rodzaju zaburzenia zdaje się mieć jednak styl pracy psychoterapeutycznej, który może odpowiadać pacjentowi lub dezorientować go wprowadzając frustrację.

 

Wiele szkół psychoterapii kładzie nacisk na znaczenie relacji terapeutycznej w procesie leczenia. Za jej pośrednictwem klient zostaje poprowadzony do głębszego zrozumienia siebie i swoich problemów. Zbudowanie takiej relacji wymaga jednak czasu i motywacji do autorefleksji. Z drugiej strony terapie krótkoterminowe, np. w ujęciu behawioralno-poznawczym, posiadają zorganizowaną strukturę, a terapeuta wyznacza zadania domowe do zrealizowania między sesjami. Głębokie zrozumienie problemu ma tu mniejsze znaczenie niż szybkie osiągnięcie celu psychoterapii.

 

Wybór optymalnego nurtu dla konkretnego człowieka jest więc wypadkową problemów, z jakimi się boryka oraz osobistych preferencji odnośnie metod i struktury terapii. Wielu psychoterapeutów, choć specjalizuje się w zakresie metod jednej szkoły, posiada kompetencje by łączyć techniki różnych nurtów. Podejście psychoterapeutyczne warto wybrać świadomie, z całą pewnością można jednak także zaufać kompetencjom terapeuty, który wskaże najlepsze metody dla rozwiązania konkretnego problemu konkretnego człowieka. 

 

Zainteresowanym omówieniem poszczególnych nurtów psychoterapeutycznych polecamy serię artykułów na naszym blogu.

Autor: Piotr Ciesielski

Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]