Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.
Cennik obowiązujący od 1 kwietnia 2023
 
Psychoterapia indywidualna osób dorosłych ( 50 min)
Psychoterapeuta w trakcie szkolenia 120 zł
Psychoterapeuta po ukończonym 2. roku szkolenia140 zł
Psychoterapeuta z doktoratem150 zł
Psychoterapeuta z certyfikatem160 zł
Psychoterapia indywidualna w języku angielskim, francuskim 200 zł
 
Psychoterapia pary (90 min)
Terapia pary  - 2 terapeutów 375 zł
Terapia  pary - 1 terapeuta  240 zł
 
Psychoterapia rodzinna (od 3 uczestników; 90 mini)
Terapia rodzinna  - 2 terapeutów   390 zł
Terapia rodzinna  - 1 terapeuta 260 zł
 
Psychoterapia grupowa
Konsultacja przed rozpoczeciem sesji (50 min)140 zł
Sesja grupowa (100 min)110 zł
 
Psychoterapeutyczna praca z ciałem
Sesja indywidualna (50 min)160 zł
 
Trening Mindfulness (10-osobowa grupa)
Spotkanie wprowadzające (120 min)80 zł / osoba
8-tygodniowy trening (jeden dzień w tyg 120 min)1290 zł / osoba 
 
Konsultacje psychologiczne, psychoterapia dzieci i młodzieży
Konsultacja psychologiczna, terapia dzieci i młodzieży do 18 r.ż. (50 min)150 zł
Konsultacja psychologiczna, terapia dziecka w domu pacjenta (minimum 120 min)300 zł
 
Konsultacje seksuologiczne    
Sesja indywidualna (50 min)140 zł
 
Terapia uzależnień
Sesja indywidualna (50 min)140 zł
 
Konsultacje psychiatryczne
  
LEK. PSYCH. DOMINIKA BIAŁAS-KOPYSTECKA 
Wizyta dziecięca pierwszorazowa (60 min) BRAK WOLNYCH MIEJSC350 zł
Wizyta dziecięca kolejna (45 min) Uwaga! Dzieci, które nie były na wizycie dłużej niż 1,5 roku, traktowane są jak pacjenci pierwszorazowi250 zł
Wizyta pierwszorazowa osoby dorosłej (60 min)260 zł
Wizyta kolejna osoby dorosłej (45 min)230 zł
  
LEK. PSYCH. KATARZYNA PETERLEJTNER 
Wizyta pierwszorazowa osoby dorosłej (60 min)260 zł
Wizyta kolejna osoby dorosłej (30 min)210 zł
  
LEK. PSYCH. MAŁGORZATA ŚWIĘCONEK-STRAKOWSKA 
Wizyta dziecięca pierwszorazowa 60 min300 zł
Wizyta dziecięca kolejna 45 min220 zł
  
LEK. PSYCH. PATRYK CENTEK 
Wizyta kolejna osoby dorosłej (30 min) - oferta dla byłych pacjentów Oddziału Dziennego 210 zł
  
*** 
Recepta / zaświadczenie poza wizytą60 zł
 
Porady psychologiczne
Konsultacje psychologiczne (50 min)120 zł
Badanie osobowości MMPI (2 spotkania)390 zł
Badanie możliwości intelektualnych z opinią350 zł
Badanie możliwości intelektualnych + testy organiczne+opinia490 zł
Testy organiczne (triada)170 zł
Sporządzenie opinii psychologicznej - 1 strona90 zł
Sporządzenie zaświadczenia60 zł
 
Psychologia sportu (50 min)
Sesja indywidualna dla dorosłych 160 zł
Sesja indywidualna dla dzieci i młodzież do 18 r.ż. 140 zł
 
Inne usługi
Zabieg hipnozy (50 min)200 zł
Fototerapia (30 min)30 zł
Fototerapia - pakiet 10-u naświetlań280 zł
 
Psychoterapia indywidualna ONLINE (50 min)
Psychoterapeuta w trakcie szkolenia 120 zł
Psychoterapeuta po ukończonym 2. roku szkolenia140 zł
Psychoterapeuta z doktoratem150 zł
Psychoterapeuta z certyfikatem160 zł
Psychoterapia indywidualna w języku angielskim, francuskim 200 zł
 Cennik obowiązujący do 31 marca 2023
 
PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH
1.Psychoterapia indywidualna (sesja 50 min)  
  - psychoterapeuta w trakcie szkolenia 110 zł
  - psychoterapeuta po ukończonym 2. roku szkolenia130 zł
  - psychoterapeuta z doktoratem140 zł
  - psychoterapeuta z certyfikatem150 zł
2.Psychoterapia indywidualna w języku angielskim, francuskim (sesja 50 min) 170 zł
3.Psychoterapia pary  
  Terapia pary  - 2 terapeutów  (90 min)  280 zł
  Terapia  pary - 1 terapeuta  (90 min) 220 zł
4.Psychoterapia rodzinna  
  Terapia rodzinna  - 2 terapeutów  (90 min) 300 zł
  Terapia rodzinna  - 1 terapeuta (90 min)240 zł
5.Psychoterapia grupowa  
  Konsultacja przed rozpoczeciem sesji140 zł
  OD WRZEŚNIA 2022Sesja grupowa (100 min)110 zł
  OD WRZEŚNIA 2022Sesja grupowa dla osób z problemem uzależnienia (120 min) 150 zł
    
6. NOWOŚĆ! Psychoterapeutyczna praca z ciałem Sesja indywidualna160 zł
 
PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY
7.Konsultacja, terapia dzieci i młodzieży do 18 r.ż. 130 zł
8.Konsultacja dla rodziców 150 zł
9.Konsultacja, terapia dziecka w domu pacjenta (minimum 120 min) 280 zł
 
KONSULTACJE SEKSUOLOGICZNE
10.Konsultacje seksuologiczne     130 zł
 
TERAPIA UZALEŻNIEŃ
11.Terapia uzależnień - sesja indywidualna 130 zł
 
KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE
    
 LEK. PSYCH. DOMINIKA BIAŁAS-KOPYSTECKA  
12.Wizyta dziecięca pierwszorazowa 60 min BRAK WOLNYCH MIEJSC!
320 zł
  Uwaga! Dzieci, ktore nie były na wizycie dłużej niż 1,5 roku, traktowane są jak pacjenci pierwszorazowi 
13.Wizyta dziecięca kolejna 45 min 220 zł
14.Wizyta pierwszorazowa osoby dorosłej 60 min 250 zł
15.Wizyta kolejna osoby dorosłej 45 min 200 zł
    
    
    
 LEK. PSYCH. KATARZYNA PETERLEJTNER  
16.Wizyta pierwszorazowa osoby dorosłej (60 min) 250 zł
17.Wizyta kolejna osoby dorosłej (30 min) 190 zł
    
    
 LEK. PSYCH. MAREK PYSKŁO  
18.Wizyta osoby dorosłej i młodzieży od 15 r.ż. (30 min) 220 zł
19.Wizyta osoby dorosłej i młodzieży od 15 r.ż. w j. angielskim (30 min)  220 zł
    
 LEK. PSYCH. MAŁGORZATA ŚWIĘCONEK-STRĄKOWSKA  
20.Wizyta dziecięca pierwszorazowa 60 min 300 zł
21.Wizyta dziecięca kolejna 45 min 200 zł
    
 ***  
22.Recepty i zaświadczenia lekarskie wystawiane w trakcie wizyty W cenie wizyty, bez dodatkowej opłaty
23.Recepta / Zaświadczenie lekarskie poza wizytą 50 zł
    
 
KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
24.Konsultacje psychologiczne (50 min) 120 zł
25.Badanie osobowości (2 spotkania) 350 zł
26.Badanie możliwości intelektualnych z opinią 350 zł
27.Badanie możliwości intelektualnych + testy organiczne+opinia 400 zł
28.Testy organiczne (triada) 150 zł
29.Dodatkowe badanie psychologiczne 150 zł
30.Sporządzenie opinii psychologicznej - 1 strona 80 zł 
31.Sporządzenie zaświadczenia 50 zł
32.Wizyta recepturowa 50 zł
 
PSYCHOLOGIA SPORTU
33.Psychologia sportu - dorośli (50 min) 150 zł
34.Psychologia sportu - dzieci i młodzież do 18 r.ż. (50 min) 130 zł
 
INNE
35.Zabieg hipnozy (30 min) 160 zł
36.Fototerapia (30 min) 25 zł
37.Fototerapia - pakiet 10-u naświetlań 200 zł
 
PSYCHODIETETYKA 
 DIETETYK KLICZNY, PSYCHODIETETYK MICHALINA LANGE-ŁĄCZNA (pacjenci od 15 r. ż.) URLOP ZDROWOTNY 
38.Konsultacja pierwszorazowa (60 min) 150 zł
39.Wizyta kontrolna (30 min) 70 zł
40.Jadłospis 14-dniowy 220 zł
41. Jadłospis 7-dniowy 120 zł
    
Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]