Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.

Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego
REMEDIS PRO

ul. Moniuszki 39
87-100 Toruń
e-mail: pro@remedis.pl
+48  56 477 90 11
+48  668 476 791

Ośrodek jest czynny:
od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 08:00 do 20:00
 
Nr konta bankowego:
NZOZ REMEDIS Sp. z o.o.
Plac 18 Stycznia 4
87-100 Toruń
NIP 956-21-58-194
mBank 89 1140 2004 0000 3102 7892 2212

Koordynator Działań Ośrodka:
Barbara Pluskota
Alina Gorywoda
Katarzyna Staszak

Po godzinach pracy Ośrodka pacjenci, którzy potrzebują pilnej pomocy (znaczne pogorszenie samopoczucia psychicznego, myśli samobójcze, itp.), proszeni są o zgłoszenie się na dyżur całodobowy Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu: 1. Izba Przyjęć I, tel 56/ 67 95 722 ul. M Skłodowskiej – Curie 27/29 2. Izba Przyjęć II – Centrum Zdrowia Psychicznego, tel 56/ 6795 844, ul Mickiewicza 24/26

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

ul. Moniuszki 39
tel. 56 66 00 114
kom. 728 265 345
e-mail: odim@remedis.pl

Rejestracja jest czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek

w godzinach od 08:00 do 15:30
czwartek w godzinach od 12:00 do 19:30
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  NZOZ Remedis sp. z o.o., 87-100 Toruń, Plac 18 Stycznia 4, NIP 9562158194, REGON 340052367, KRS 0000238772

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@remedis.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.remedis.pl

4)      Administrator monitoruje Pani/Pana aktywności na stronie internetowej www.remedis.pl  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Informujemy także, że w celu wyłączenia śledzenia aktywności na naszej stronie internetowej, ma Pan/Pani prawo skorzystać z: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.remedis.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia.

5)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podwykonawcy w zakresie usług związanych z marketingiem, w tym z opracowaniem strony internetowej www.remedis.pl oraz Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. Wskazani odbiorcy są zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania danych osobowych

6)      Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach działań z dostawcami usług: Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel

7)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody lub ustania celów biznesowych Administratora

8)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

9)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

10)  podanie danych osobowych jest dobrowolne

 

Z poważaniem

Administrator Danych Osobowych


 

FORMULARZ KONTAKTOWY:
MAPA DOJAZDU:
fmovies
custom google maps embed
Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]