Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.

Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oferuje uczestnictwo w intensywnym 3-miesięcznym programie terapeutycznym finansowanym ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

  • dla kogo?

Leczenie proponujemy osobom cierpiącym na zaburzenia lękowe, lękowo - depresyjne, zaburzenia behawioralne (np. jedzenia, snu, seksualne) oraz zaburzenia osobowości.

  • jak?

Oddział oferuje uczestnictwo w intensywnym 3- miesięcznym programie terapeutycznym zawierającym:
Sesje psychoterapii grupowej (maksymalnie do 12 osób w grupie, prowadzona przez dwoje terapeutów)
sesje indywidualne (jedna tygodniowo)
Inne formy terapii wspierającej (praca z ciałem, psychodrama, technika uważności, relaksacja, psychozabawy)
Opiekę psychiatryczną oraz farmakoterapię

  • w jakim celu?

Udział w leczeniu pozwala w stosunkowo krótkim czasie poznać naturę i podłoże powstałych trudności oraz pomaga wypracować nowe strategie radzenia sobie. U większości pacjentów następuje również znaczna poprawa w obrębie dokuczliwych objawów i możliwość kontynuowania funkcjonowania zawodowego czy osobistego. Praca w grupie umożliwia przyjrzenie się własnym schematom działania, rolom społecznym, pomaga dowiedzieć się, jak inni na nas reagują i skorygować wcześniejsze negatywne doświadczenia.

  • co jest wymagane?

Przed przyjęciem do Oddziału wymagana jest konsultacja psychiatryczna i psychologiczna, którą przeprowadzają zatrudnieni tu specjaliści. W ramach konsultacji wstępnych przeprowadzana jest wstępna procedura diagnostyczna (wywiad, testy diagnostyczne). Można się zgłosić bez skierowania. Ustalenia dotyczące terminów konsultacji przed przyjęciem na oddział można dokonywać telefonicznie.
Udział w terapii jest bezpłatny, refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Warunkiem jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Na Oddziale pracują: Tomasz Jarmuż, Maciej Krysak, Katarzyna Szynkiewicz i Joanna Szklarska.
Na stałe z zespołem współpracuje psycholog kliniczny Maria Kiryło oraz prowadząca zajęcia pracy z ciałem Magdalena Balcerowicz.
Nad pracą zespołu czuwa certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
GRUPY WSPARCIA
  • dla osób doznających przemocy
  • dla kobiet, żon i partnerek seksoholików
  • dla kobiet po stracie dziecka
Grupy wsparcia maja mają najczęściej charakter otwarty, co oznacza że w każdej chwili można przystąpić do takiej grupy.

Praca w grupie wsparcia składa się z edukacji dotyczącej danego problemu oraz możliwości dzielenia się własnymi doświadczeniami, słuchania i przyjmowania doświadczeń innych. Pobyt w grupie daje też możliwość nawiązywania kontaktów społecznych z osobami o podobnych doświadczeniach.
Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]