Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
ul. Moniuszki 39
tel. 56 66 00 114
kom. 793 899 876

e-mail: odim@remedis.pl

W ośrodku przyjmują psychologowie i psychoterapeuci zajmujący się dziećmi, młodzieżą i rodzinami w zakresie szerokiego spektrum problemów emocjonalnych i psychicznych. 

 

Pomoc jest bezpłatna, finansowana przez NFZ.

 

Oferta obejmuje systematyczny, stały kontakt - wizyty odbywające się co tydzień / co dwa tygodnie, w zależności od rodzaju proponowanego świadczenia. 

 

Przyjmujemy zgłoszenia bez skierowania, wystarczy zadzwonić i umówić się do specjalisty. 

 

Dziecko będzie przyjęte na terapię wyłącznie w towarzystwie i za zgodą rodzica / opiekuna prawnego. Rodzic / opiekun uczestniczy przynajmniej w fazie wstępnej diagnozy, a często również w całym cyklu leczenia. 

 

W ofercie jest: diagnoza, terapia indywidualna, rodzinna, grupowa, wsparcie środowiskowe (możliwe wizyty w domu, placówce oświatowej).

 

Dysponujemy personelem pracującym z dziećmi w różnym wieku: poniżej 7 r.ż., w wieku szkolnym, aż do 21 r.ż., pod warunkiem uczenia się na poziomie szkoły średniej (nie studentów).

 

W trakcie procesu terapeutycznego współpracujemy z pedagogami, lekarzami, pracownikami socjalnymi, nauczycielami, innymi osobami mającymi kontakt z dzieckiem i rodziną. 

 

W ośrodku nie ma i nie będzie lekarza psychiatry dzieci i młodzieży. 

 

 
Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]