Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.

Uwaga! Chwilowo brak wolnych miejsc dla nowych pacjentów.

Psychiatra dzieci i młodzieży zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem wszelkich zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży.

Wizyta polega na rozmowie z rodzicami / opiekunami oraz rozmowie lub zabawie/rysowaniu z młodym człowiekiem. Podczas spotkania psychiatra zapyta o aktualny problem, a także o informacje na temat przebiegu ciąży, porodu, rozwoju, edukacji dziecka, przebytych chorób, urazów, dotychczasowego funkcjonowania w rodzinie, grupie rówieśniczej, relacji rodzinnych, zaburzeń psychicznych w rodzinie.

Szczegółowy wywiad służy wielopoziomowemu zrozumieniu sytuacji pacjenta. Ważne, aby na wizytę przynieść książeczkę zdrowia dziecka, wszelką posiadaną dokumentację medyczną. Często pomocny jest opis funkcjonowania w przedszkolu/szkole sporządzony przez wychowawcę, czy pedagoga, opinia psychologa badającego wcześniej dziecko, informacje od innych opiekunów (z zajęć pozaszkolnych, świetlicy).

Spotkanie z psychiatrą dzieci i młodzieży służy wspólnemu poszukiwaniu przez lekarza i rodzinę źródeł kłopotów młodej osoby i optymalnych rozwiązań. Lekarz może zasugerować wykonanie dodatkowych badań (np. badań laboratoryjnych, EEG), konsultacji (np. psychologicznej, neurologicznej). Wizyta diagnostyczna trwa około 60 minut, a kontrolna ok. 45 minut. Ustalenie diagnozy czasem wymaga kilku spotkań.

Po postawieniu rozpoznania psychiatra może zaproponować różne formy leczenia- farmakoterapię, psychoterapię (np. indywidualną, rodzinną), terapię pedagogiczną, może też zalecić wizytę w poradni pedagogiczno-psychologicznej w celu wydania zaleceń dla szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]