Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.

Diagnoza psychologiczna to proces oceny cech i stanów psychicznych człowieka wykonywany za pomocą różnorodnych metod psychologicznych takich jak wywiad i obserwacja, testy czy kwestionariusze.

Procedury diagnostyczne wykonujemy:

  • na życzenie klientów w celu określenia profilu osobowości, lepszego zrozumienia siebie, przyczyn swoich problemów (np. trudności z przyswajaniem nowej wiedzy, trudności w koncentracji uwagi, zmienność nastrojów, obniżenie nastroju);
  • w celu oceny organicznych uszkodzeń mózgu po przebytych urazach, zatruciach związkami uszkadzającymi centralny układ nerwowy, chorobach neurologicznych, operacjach neurochirurgicznych;
  • w celu sporządzenia opinii na zlecenie lekarza specjalisty czy instytucji;
  • w ramach procesu wstępnej diagnozy przed rozpoczęciem terapii;
  • w toku terapii, w celu doprecyzowania lub głębszego zrozumienia problemu, z jakim boryka się dany pacjent.
  • badanie inteligencji (u dzieci, osób dorosłych, osób w podeszłym wieku)
  • diagnoza procesów rozwojowych u dzieci (badanie deficytów, szczególnych zdolności, zaburzenia mowy, zaburzenia ze spektrum autyzmu, trudności w rozwoju społecznym i inne)
Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]