Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.

Terapia par proponowana jest wówczas, kiedy małżeństwo lub para boryka się z problemem, przeżywa kryzys.

W sytuacjach kiedy np. w związku pojawia się poczucie krzywdy lub niespełnienia jednego z partnerów, brak satysfakcji z pozostawania w związku lub po traumie (np. zdradzie, stracie kogoś bliskiego). Terapia ta zakłada dobrowolność udziału obu stron, gdyż zmiana w systemie małżeńskim wymaga zaangażowania obojga partnerów.

Celem tej terapii jest pomoc w odkryciu wzorców komunikacji, wzorców pokoleniowych, sposobów budowania relacji, zaspokajania wzajemnych potrzeb, które mogą wpływać na trudności w małżeństwie. W ramach spotkań partnerzy uczą się alternatywnych sposobów zachowania i komunikacji, wyrażania uczuć i potrzeb, urealniania oczekiwań wobec partnera. Praca terapeutyczna polega na poszukiwaniu sposobów przezwyciężania kryzysu akceptowalnych dla obu stron.  W pewnych sytuacjach, kiedy partnerzy dochodzą do wniosku że wyczerpały się ich możliwości dalszej pracy nad relacją, wówczas celem terapii może być pomoc w lepszym rozstaniu się, szczególnie gdy związek ma dzieci.
 
Sesje prowadzone są przez jednego lub dwóch terapeutów, wówczas zazwyczaj kobietę i mężczyznę, trwają od 60 do 90 minut.  W początkowym okresie terapii sesje odbywają się zwykle co 2 tygodnie, z czasem okres pomiędzy sesjami może się wydłużać. Decyzja o czasie trwania terapii podejmowana jest wspólnie przez rodzinę i terapeutów z nią pracujących, choć zwykle kontrakt terapeutyczny ustalany jest na  8 do 12 sesji.

Terapią par w naszym ośrodku zajmuje się zespół terapeutów Anna Gromińska, Łukasz Chwalisz, Monika Dąbkowska, Marek Osmański, Tomasz Jarmuż.

Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]