Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.

Terapia rodzinna proponowana jest w sytuacjach, kiedy problem jednego z domowników wpływa na całą rodzinę lub kiedy system rodzinny wpływa na powstanie zaburzenia u jednego z członków rodziny.

Najczęściej z tego typu terapii korzystają rodziny z małymi bądź dorastającymi dziećmi lub młodymi dorosłymi, którzy mieszkają z rodzicami.  Terapia rodzinna zakłada, że rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostając ze sobą we wzajemnych relacjach, oddziaływują na siebie i zmiana jest możliwa jedynie wtedy, gdy zmieni się funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Dlatego do tej formy terapii z reguły zapraszamy całą rodzinę, chociaż jest ona sytuacją dobrowolną. Niezbędna jest w niej aktywna współpraca wszystkich zainteresowanych. Nie wyklucza to jednak osób, które mają wątpliwości co do sensowności korzystania z terapii. Obecność każdego członka rodziny, nawet pozornie nie związanego z problemem, jest bardzo ważna.
 
Z terapii rodzinnej może skorzystać rodzina, która przeżywa kryzys lub boryka się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie poradzić. Trudności te mogą być związane z chorobą – psychiczną bądź somatyczną – jednego z członków rodziny, a także z kryzysem, który może się pojawić podczas tzw. zmiany etapu życia, np. kryzys między rodzicami a dorastającym dzieckiem.
 
Sesje prowadzone są przez jednego bądź dwóch terapeutów, trwają od 60 do 90 minut, w zależności od formy pracy. Odbywają się  zazwyczaj z częstotliwością co 2-3 tygodnie.
 
Decyzja o czasie trwania terapii podejmowana jest wspólnie przez parę i terapeutów z nią pracujących.
W naszym ośrodku terapią rodzinną zajmują się Anna Gromińska, Katarzyna Szynkiewicz, Marek Osmański, Tomasz Jarmuż.

Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]