Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.

Terapia uzależnień jest drogą pomocy dla osób zażywających różne środki psychoaktywne (alkohol, narkotyki, leki, nikotyna, inne), dla których przyjmowanie tych substancji dominuje nad innymi zachowaniami i potrzebami.

Zażywanie tych substancji wywołuje zmiany fizjologiczne, zmiany zachowań i procesów poznawczych. Uzależnienie może dotyczyć także innych, wydawałoby się zwykłych zachowań  np. jedzenia, seksu, korzystania z kasyn, komputera, które to zachowania nabierają z biegiem czasu nałogowego, destrukcyjnego charakteru.

Część osób zgłaszających się po pomoc ma świadomość swoich problemów, dla części zaś nie są one jasno określone lub w ogóle zaprzeczają ich istnieniu. Najczęściej doświadczają one negatywnych skutków swojej życiowej sytuacji, nie do końca wiążąc to ze swoim problemem. Te dotkliwe konsekwencje stanowią często motywację do szukania pomocy, a w konsekwencji podjęcia leczenia. Motywacja własna w leczeniu uzależnień jest ważnym ale też nie najważniejszym elementem w procesie zdrowienia.  W trakcie leczenia może ona ulegać przeobrażeniom, stając się osobistym i ważnym elementem do podejmowania kolejnych kroków w kierunku zmiany.
 
Podstawą terapii uzależnień jest określenie i diagnoza problemu osoby zgłaszającej się po pomoc, a także zastosowanie najbardziej adekwatnego sposobu pomocy i zmiany, do jakiej gotowa jest dana osoba. W procesie leczenia ważne jest zapoznanie osoby uzależnionej z mechanizmami uzależniania, nabycie umiejętności ich rozpoznawania w swoim życiu oraz radzenia sobie z nimi w konstruktywny sposób. Zrozumienie tych mechanizmów i profesjonalna pomoc terapeutyczna w postaci regularnych spotkań indywidualnych bądź grupowych stanowi podstawę skutecznego procesu leczenia.
 
Terapię uzależnień w naszym Ośrodku prowadzi Zofia Sędziak.

Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]