Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.
Psychoterapeuta
pro@remedis.pl
+48 56 477 90 11
Miejsce przyjmowania:
Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego REMEDIS PRO
Anna Bathis-Ślósarek
psychoterapeuta

psycholog-terapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, biegły sądowy w obszarze psychologii i pedagogiki specjalnej

 

Obszary specjalizacji:

  • Diagnostyka psychologiczna i pedagogiczna problemów i zaburzeń rozwojowych u dzieci
  • Diagnostyka neuropsychologiczna (badania przesiewowe) u osób dorosłych
  • Poradnictwo psychologiczne dotyczące wspierania rozwoju dzieci (np. zachowania niepożądane, trudności w nauce, nadpobudliwość itp.)
  • Terapia rewalidacyjna i wspomagająca rozwój dzieci : z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera), zespołami genetycznymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem umysłowym
  • Terapia usprawniająca funkcje poznawcze u dzieci z trudnościami w nauce oraz u osób dorosłych po udarach, urazach mózgowo- czaszkowych

Jestem psychologiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą pedagogicznym. Ukończyłam również podyplomowe studia z psychologii sądowej. Obszarem mojej działalności jest psychologia rozwojowa, wychowawcza oraz zdrowia i rehabilitacji. Od kilku lat współpracuję z Centrum Intensywnej Rehabilitacji Neuron w Bydgoszczy, Centrum Terapii, Rewalidacji i Wspomagania Rozwoju w Inowrocławiu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pruszczu. Na co dzień prowadzę indywidualną terapię psychologiczno- pedagogiczną z dziećmi z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na praktykach specjalizacyjnych w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy w Klinice Rehabilitacji, ośrodkach rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w świetlicach edukacyjno- terapeutycznych.

Swój warsztat metodyczny wzbogacałam poprzez różnego rodzaju szkolenia, kursy m.in.

  • Stosowana Analiza Zachowania (terapia behawioralna; 3 stopnie)
  • Trening umiejętności społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
  • Diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat
  • Alternatywne, wspomagające sposoby porozumiewania się – PECS, Makaton
  • Metody i formy stymulacji sensorycznej w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo
OPINIE OD PACJENTÓW
Toruński Klub Kolarski Pacific z przyjemnością rekomenduje REMEDIS jako profesjonalny ośrodek rehabilitacji zarówno dla sportowców wyczynowych, jak i amatorów. Fachowy personel oraz miła obsługa to standard, do którego przyzwyczaili nas pracownicy Remedisu.
TORUŃSKI KLUB KOLARSKI „PACIFIC” Prezes - Leszek Szyszkowski
Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]