Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.
psycholog
pro@remedis.pl
+48 668 476 791
Miejsce przyjmowania:
Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego REMEDIS PRO
Iryna Faridi
psycholog / psychologist

Obszary specjalizacji:

 • terapia dorosłych,
 • poradnictwo dla dzieci i młodzieży,
 • urazy psychiczne,
 • stres, depresja, lęki,
 • pokonywanie trudności,
 • zależność emocjonalna w związkach,
 • kryzysy osobiste,
 • konflikty rodzinne,
 • zdrada, rozwód, separacja,
 • wypalenie zawodowe,
 • niska samoocena,
 • moralne wyczerpanie,
 • samopoznanie, samoidentyfikacja,
 • trudności w komunikacji między rodzicami i dziećmi.

 

Pracuje w nurcie eklektycznym z elementami psychologii egzystencjalnej oraz racjonalno-emotywnej terapii behawioralnej (REBT).

Psychologię ukończyła w 2010 roku na Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym w Równem.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowisku kierownika Poradni Psychologiczno-Medyczno-Pedagogicznej, gdzie prowadziła poradnictwo psychologiczne dla rodziców i ich dzieci z niepełnosprawnością ruchową (2011-2017).

Przez kolejne cztery lata, aż do wybuchu wojny, wykonywała zawód psychologa we własnym gabinecie prywatnym w Równem na Ukrainie.

Pracuję jako psycholog od ponad 10 lat, bo kocham ludzi. Moją rolą jako psychologa jest bycie skutecznym narzędziem poprawy jakości życia pacjenta. Moim zadaniem w terapii jest pokazanie pacjentowi wszystkich aspektów jego rzeczywistości, bo wtedy można na nią wpływać. Moim głównym celem nie jest wymazanie traum z przeszłości.  Moim celem jest nauczenie pacjenta życia z przeszłością w taki sposób, aby przeszłość nie raniła go już dzisiaj.

Preferowane formy pracy: terapia indywidualna, poradnictwo dla dzieci i młodzieży.

Języki: ukraiński, rosyjski, angielskiSpecialization:

·         adult psychotherapy,

·         counseling for children and teenagers,

·         psychological trauma,

·         stress, depression, anxiety, fears,

·         overcoming difficulties,

·         emotional dependence in relationships,

·         personal crises,

·         family conflicts,

·         betrayal, divorce,separation,

·         professional burnout,

·         low self-esteem, self-doubt,

·         moral exhaustion,

·         self-knowledge, self-identification,

·         difficulties in communication between parents & children.

 

Works in the following areas: eclectic, with elements of existential psychology and Rational Emotive Behavior Therapy (REBT).

 

Graduated psychology in educational institutions at the Rivne State University for the Humanities in 2010. 

 

Previous professional experience:

2011-2017 - Department of Education, Youth and Sports - public institution in Goscha, Ukraine.  
Position - Head of Psychological Medical Pedagogical Consulting.

Provided psychological counseling for parents and their children with physical disabilities.


2018-2022 - private practice, practical psychologist. 
 Rivne, Ukraine.

 

I have been working as a psychologist for over 10 years because I love people. My role as a psychologist is to be an effective tool for improving the quality of patient's life. My task in therapy is to show the patient all aspects of his reality, because then you can influence on it. My main purpose is not to erase the traumas of the past, my purpose is to teach the patient to live with the past in that way that past no longer hurts him today.

 

Preferred forms of work: individual therapy, counseling for children and teenagers.

 

Languages: Ukrainian, Russian, English

 

 

OPINIE OD PACJENTÓW
Toruński Klub Kolarski Pacific z przyjemnością rekomenduje REMEDIS jako profesjonalny ośrodek rehabilitacji zarówno dla sportowców wyczynowych, jak i amatorów. Kolarze Pacifiku od czterech sezonów współpracują z wybitnymi specjalistami Remedisu. Fachowy personel oraz miła obsługa to standard, do którego przyzwyczaili nas pracownicy Remedisu.
TORUŃSKI KLUB KOLARSKI „PACIFIC” Prezes - Leszek Szyszkowski
Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]