Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.
GRUPY WSPARCIA
  • dla osób doznających przemocy
  • dla kobiet, żon i partnerek seksoholików
  • dla kobiet po stracie dziecka
Grupy wsparcia maja mają najczęściej charakter otwarty, co oznacza że w każdej chwili można przystąpić do takiej grupy.

Praca w grupie wsparcia składa się z edukacji dotyczącej danego problemu oraz możliwości dzielenia się własnymi doświadczeniami, słuchania i przyjmowania doświadczeń innych. Pobyt w grupie daje też możliwość nawiązywania kontaktów społecznych z osobami o podobnych doświadczeniach.
ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY
Ośrodek skupia osoby profesjonalne zajmujące się pomocą.
Oferujemy pomocą psychoterapeutyczną, psychologiczną, pomocą psychiatryczną, logopedyczną, neurologopedyczną i pedagogiczną oraz różnego typu formy działań wspomagających rozwój osobisty.

Zapewniamy wysoki standard usług w oparciu o wykwalifikowany, interdyscyplinarny zespół terapeutów. Poza wykształceniem kierunkowym rozwijają swoje profesjonalne kompetencje poprzez różnego rodzaju dodatkowe formy szkoleń. Swoją pracę poddajemy superwizji i indywidualnej, a także superwizji grupowej zespołu terapeutycznego.
Dyrektor
Ośrodka Psychoterapii Remedis PRO

mgr Tomasz Jarmuż
Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]